Nu kan i-bogen også bruges på tablets

Under 'Din i-bog' kan du åbne en udgave af i-bøgerne, som kan køre på alle platforme – uafhængigt af Flash og lignende teknologier.

 

Nogle af de tilknyttede resurser er Flash-baserede. De kan bruges på IWB, computer og tablet (undtaget iPad). Der findes dog apps, der gør det muligt at bruge de Flash-baserede resurser på iPad.

Til læreren

Tjek på Idræt er udviklet som svar på, at idrætsfaget er blevet udtræksfag til folkeskolens afgangsprøve. Der er kommet større fokus på, hvad der skal arbejdes med og læres i faget, og dermed også et behov for nye læremidler. Det skal understreges, at uanset om faget udtrækkes til prøve, vil bogen kunne fungere som fagligt omdrejningspunkt i en alsidig idrætsundervisning, der har elevernes læring i fokus.


Prøven i idræt tager afsæt i arbejdet på 8. og 9.klassetrin, og bogen er derfor tænkt som en elevbog til eleverne på begge trin. Bogen vil tage udgangspunkt i de krav, der stilles til prøven i idræt og vil struktureres i forhold til prøvens form.


KAPITEL 1- 6:  Til prøven skal eleverne trække 2 af 6 praksisområder i faget, og størstedelen af bogen er bygget op omkring disse områder med et kapitel til hver. Hvert kapitel indeholder en generel introduktion til praksisområdet med vigtige begreber og værktøjer samt en præcisering af, hvad der inden for området er vigtigt at få vist i en idrætspraksis. Herefter følger i hvert kapitel idésider med 3 ideer til, hvordan der kan arbejdes med konkrete øvelsesforslag og elevopgaver.


KAPITEL 7:  Til prøven skal eleverne også vælge et tema, som skal afspejles i den praktiske prøve. Bogen vil i et kapitel give eksempler på temaer, og inspiration til hvordan disse kan tænkes ind i en idrætspraksis og danne baggrund for refleksion til den mundtlige prøve.


KAPITEL 8:  Bogens sidste kapitel har selve prøven i fokus og guider elevarbejdet i grupperne frem mod prøven.


Bogen kan anvendes som bog i den fælles undervisning, og eleverne kan også i grupper arbejde med enkelte afsnit og øvelser.


Praksisområdet ”Natur- og udeliv” er af pladshensyn udeladt, da det ikke er med i lodtrækningspuljerne, men området kan, hvis man ønsker det, inddrages i pulje B


Læs anmeldelsen af Tjek på idræt her.